Objednávka

Pro úspěšnou spolupráci budu od Vás budu potřebovat následující informace:

Veškeré Vámi poskytnuté informace slouží pouze pro správné zpracování Vašich výživových doporučení a výpočet Vašich hodnot. Tímto se zavazuji, že neposkytnu tyto informace žádné třetí straně, jsou určeny pouze pro účely mého výživového poradenství.